Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

18.6. Gyldige for alle fenomener

Kompleksitetslovene har tradisjonelt beskrevet fysiske fenomener. Men det viser seg at de også beskriver rent mentale fenomener, mental dynamikk.

Er du forvirret?

Hvordan kan vi si at populariteten til jentene i skolegården og himmellegemenes dans følger de samme lovene?

Det er en sensasjonell opplysning. Det høres umulig ut.

Faktum er at alle disse mekanismene, lovene, styrer alt, overalt, innen alle områder – både fysiske, organiske, sosiale og mentale. Det har man etter hvert forstått.

Kaoslovene styrer de bølgende mønstrene, «murmureringen», i fugleflokkene over Roma – og gnuenes vandringer på Serengeti-sletten i Tanzania.

De styrer økonomi og gruppetenking. Undervisning og kunstig intelligens.

De brukes til å utnytte kapasiteten i transportsystemer og strømforsyning. Politikk. Kunst. Mote. Julefeiringen. Vitsemakeri. Pandemier og vær. Sivilisasjonens undergang, som drøftet i MIT-rapporten fra 1972.

Alt, for å si det med tre bokstaver.

Alt her i verden er dynamisk, kaotisk.

«Alt flyter», som en gammel greker sa.

Forstår du rekkevidden av det som nettopp ble sagt?

Kaoslovene gjelder altså for både materielle og tankestyrte fenomener. Både biljardkuler og vitser. Og alt abstrakt. Det er observert. Det er dokumentert.

Disse lovene forklarer altså mer enn bare hvordan det materielle utvikler seg. De beskriver også mental dynamikk.

Hvordan arter dette seg i praksis?