Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

18.5. De konkrete kompleksitetslovene

Straks noe interagerer, spiller sammen med noe annet – så trer kompleksitetslovene i aksjon.

Her er noen av de viktigste:
  • Attraktorer: Når noe er «stort og sterkt», dominerer det over det som er «mindre og svakere». Den sterkeste, mest sannsynlige idéen om hva noe er, vinner. Den maskerer for alternative tolkninger. Tenk de populære jentene/guttene i skolegården. Et annet eksempel er språk. Når alle i et land snakker et bestemt språk, har alle som blir født inn i landet en sterk tendens til å også snakke språket.
  • Sommerfugleffekten: Dersom det ikke finnes noen sterke attraktorer i et område, kan selv en liten hendelse utvikle seg til å bli en attraktor, som gradvis får stadig større virkning, ofte gjennom feedback-sløyfer.
  • Feedback: Du har sikkert hørt hylingen når lyden fra høyttalerne på en scene fanges opp av mikrofonene som så sender lyden til høyttalerne igjen. Når resultatet av en prosess fores tilbake til den samme prosessen, kan det skje en voldsom forsterkning slik at alt løper løpsk.
  • Fraktaler og holisme: Ting ser omtrent like ut uansett hvilken skala som benyttes. Kreftene, lovene som danner mønstrene er de samme overalt. Forgreningen av nerveceller i en hjerne ligner dermed på forgreningen til utløpet av en elv – som igjen ligner på strukturer i universet. Bare omgivelsene forteller at det er snakk om svært ulike ting.
Pugg disse fire enkle lovene, kjære leser, og du vil bli en suksess i selskapslivet.

Du blir en attraktor.