Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

16.10. Felt og interferens

Felt og interferens bidrar til å skape dynamikken som former universet.

Vi har snakket en del om felt, fordi fysikken snakker om felt. Et felt kan betraktes som et regelsett som påvirker noe eller en gruppe av noe.

I fysikken håper man nok en dag å kunne finne noe materielt som feltene er lagd av. I vår teori er felt abstraksjoner.

Vår idealistiske tenkemåte åpner, som fysikken, for alle tenkelige typer felt.

Det elektromagnetiske feltet er regler som gjelder for fotoner, elektroner, magnetisme etc. Uansett hvor et foton måtte tenkes å befinne seg, kan man med feltreglene si nøyaktig hva som er egenskapene og situasjonen akkurat der.

Men man kan for eksempel også snakke om et «felt for Norge», altså normer og regler av alle slag som anvendes av og for nordmenn og andre som har noe med landet å gjøre.

Eller det kan være et «felt for musikk», altså regler for tonesprang, takter, pauser, styrke, instrumentering osv. Reglene brukes da, med ulike modifikasjoner, på alt fra kor og symfonier, til joik og barnesanger, fra triangler til orgelpiper og nynning.

Felt kan blandes og overlappe hverandre. Reglene i musikkfeltet for norske folketoner kan for eksempel deles og er delvis sammenfallende med Norges-feltet.

Begge de nevnte feltene interagerer samtidig intenst med det elektromagnetiske feltet.

Synes du dette virker søkt? Egentlig er det bare snakk om det som kalles interferens. To fenomener møtes og forsterker eller svekker hverandre, helt eller delvis og etter bestemte regler.

Interferens forekommer på absolutt alle nivåer i naturen og universet, i alle grader og størrelser og med alle frekvenser. I tillegg vil ulike elementer i de ulike feltene påvirke hverandre i ulik grad i ulike sammenhenger og kanskje også med avvikende regler i noen av sammenhengene.

Komplekst!?

Ja, nettopp. Dette er en av måtene kompleksiteten i tolkningen av Mønsteret utvikler seg. Selve Mønsteret følger bare de rudimentære reglene for tid, rom, gravitasjon etc., men ut av dette vokser det frem et vanvittig rikt utvalg av alle tenkelige forestillinger, som følge av et komplekst samspill og interferens.

Det finnes flere slike kaosprinsipper og -mekanismer. Dette skal vi se på i neste kapittel som handler om kompleksitet.