Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

15.10. Partikler

Vi får lene oss til det vitenskapen forteller oss om den subatomiske verdenen.

Så langt min kunnskap som ikke-fysiker strekker til, er innholdet i atomkjernene de minste ansamlingene vi vet om. Atomkjernene inneholder protoner og nøytroner, og hver av disse består igjen av tre kvarker.

I forhold til de aller minste størrelsene vi kjenner (Planck-lengden på 1,61622837 × 10-35 meter), er kvarker imidlertid svært store

(0.43 x 10-16 meter) (ref).

Trolig har det skjedd en lang rekke mellomtolkninger, sykluser med emergens, før konseptet «kvark» oppstår. Man antar i dag at kvarker er dannet av preoner, og at disse igjen er dannet av enda mindre miniatyrpartikler som vi ennå ikke kjenner til (ref). Fysikken er altså inne på det samme.