Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

11.6. Idealistisk emergens

I stedet for å ta for oss verden slik vi observerer den, plukke den fra hverandre og studere de aller minste byggesteinene, skal vi starte med det aller enkleste som overhodet kan tenkes – og fra dette vise gjennom en logisk, ubrutt kjede av årsaker og virkninger at verden kan oppstå og fungere slik vi observerer.

Teorien må inkludere alt, både materielle, subjektive og abstrakte fenomener, alt levende og dødt, alt i fortiden og fremtiden – og ikke minst tiden og rommet i seg selv, masse, gravitasjon, kraftfelt og dynamikk, det organiske og ikke-organiske.

Alt, også deg, din eksistens.

Det høres komplett umulig ut, gjør det ikke?

Vel, jeg lover at denne fortellingen gir deg det hele, og det er slett ikke så komplisert som man skulle tro.